Sídlo

BW intelligence s.r.o.

Krivánska 6,

Banská Bystrica, 974 11

Telefón: +421 908 807 802

E-mail: info@bw-intelligence.com

Fakturačné údaje

BW intelligence s.r.o.

IČO: 36653829

DIČ: 202 22 22 884

IČ DPH: SK 202 22 22 884

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.13997/S, oddiel: Sro