Bezpečnosť ako podpora podnikania

Našám cieľom nie je len splniť požadované legislatívne požiadavky v snahe vyhnúť sa možnej sankcii, ale predovšetkým predstaviť Vám bezpečnosť informačných systémov ako podporu Vášho podnikania. Cenné informácie Vašej firmy neohrozujú len útoky hackerov, ale oveľa viac nezodpovedné správanie samotnej spoločnosti a jej zamestnancov.

Bezpečnosť informačných systémov preto vnímame ako mozaiku riešení, ktorá má nielen chrániť cenné aktíva firmy, ale podporuje aj jej celkový rozvoj a buduje  dobré meno firmy. Odmenou Vám bude dôvera Vášho zákazníka, že jeho osobné údaje budú u Vás v bezpečí.

V súvislosti s ochranou osobných údajov Vám v súlade s aktuálnou legislatívou ponúkame najmä tieto služby:

  • Vyhotovenie analýzy súčasného stavu – súladu s požiadavkami GDPR[1].
  • Vypracovanie zoznamu navrhovaných bezpečnostných opatrení podľa zistených nedostatkov na základe vykonanej analýzy.
  • Vyhotovenie komplexnej GDPR bezpečnostnej dokumentácie.
  • Vykonanie auditu a analýzy rizík informačnej bezpečnosti podľa ISO štandardov.
  • Sprostredkovanie služieb zodpovednej osoby.
  • GDPR školenia.
  • Implementovanie technických bezpečnostných opatrení „šitých na mieru“ zákazníka.

 

Vybrané referencie z rôznych odvetví:

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Slovenská asociácia poisťovní

Obec Chlebnice

Obec Dlhá nad Oravou

Obec Oravský Podzámok

TIMAN s.r.o.

Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o.

BBlogistika, s. r. o.

a iné
[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)