PKI , šifrovanie a key management

Návrh a nasadenie PKI infraštruktúry - certifikačných autorít a autorít pre poskytnutie časového razítka, ako aj integrácia end-point systémov (servre, koncoví uživatelia) v rámci PKI infraštruktúry. Konzultácie v oblasti elektronického podpisu a nasadenie technológií určených na šifrovanie obsahu a manažment kryptografických kľučov na báze hardwareových HSM modulov a hardwareových tokenov.

  • nasadenie a návrh PKI systémov - certifikačných autorít, autorít pre poskytovanie časového razítka
  • vypracovanie CP - certifikačnej politiky a CPS - certifikačnej prevádzkovej smernice pre certifikačné autority
  • konzultáčné práce v oblasti EP - elektronického podpisu a ZEP- zaručeného elektronického podpisu
  • integrácia systémov voči PKI, konzultacie pre potreby generovania certifikátov pre počítačové systémy a ich korektné nasadenie
  • nasadenie systémov pre šifrovanie dát na servre a end-user systémy (full disk encryption)
  • nasadenie a integrácia HSM (hardware security modules) - hardwareových zariadení pre management, ochranu šifrovacích kľučov a akceleráciu kryptooperácií (napr. SSL akcelerácia)
  • nasadenie autentifikačných serverov a silnej autentifikácie prostredníctvom end-user smartkariet, HW a SW tokenov