Riešenia podporujúce udržateľnosť životného cyklu identifikácie a odhaľovania hrozieb až po manažment aktualizácií softvérového vybavenia. Administrátorom a bezpečnostným pracovníkom poskytuje možnosť sledovať zraniteľnosti jednotlivých zariadení s minimálnym úsilím, ale aj pomoc pri ich náprave. Tieto systémy fungujú na základe periodického skenovania siete, identifikácie otvorených portov - služieb, vyhodnotenie bezpečnostných zraniteľností, ich dopad a nápravu.

Medzi popredné riešenia patria:

NeXpose Rapid7

Tenable Nessus

GFI LanGuard

 

Tieto systémy bývajú často nasadzované spolu s auditnými nástrojmi, určenými na preverovanie funkčnosti realizovanej nápravy, nových aktualizácií a celkovej úrovne sieťovej a aplikačnej bezpečnosti.

Dobre známym príkladom je produkt Metasploit od spoločnosti Rapid7.